UNAGIYONDAIMEKIKUKAWA Bay Quarter Yokohama
うなぎ四代目菊川 横浜ベイクォーター店

 • UNAGIYONDAIMEKIKUKAWA Bay Quarter Yokohama
 • UNAGIYONDAIMEKIKUKAWA Bay Quarter Yokohama
 • UNAGIYONDAIMEKIKUKAWA Bay Quarter Yokohama
 • UNAGIYONDAIMEKIKUKAWA Bay Quarter Yokohama
 • UNAGIYONDAIMEKIKUKAWA Bay Quarter Yokohama
 • UNAGIYONDAIMEKIKUKAWA Bay Quarter Yokohama
 • UNAGIYONDAIMEKIKUKAWA Bay Quarter Yokohama

restaurant

2021

architect design
:Neuf

in yokohama
            

< Back